Usluge
Usluga Korak po korak do knjige, namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, članovima knjižnice, ali i onima koji to nisu, te svim zainteresiranim koji žele vidjeti knjižnicu iznutra. Uslugom se nudi stručno vodstvo kroz cjelokupni prostor knjižnice od zatvorenog spremišta, kamo inače korisnici nemaju pristup, studijske čitaonice, slobodnog pristupa do odjela nabave i obrade. Tako se posjetitelje upoznaje s putom knjige, od trenutka kada ona uđe u prostor knjižnice do smještaja na police i pronalaženja knjige po signaturi.

Zatvoreno spremište je u podrumskim dijelovima knjižnice i ova se knjižna građa rjeđe posuđuje zbog, primjerice, zastarjelosti naslova. Međutim, mnogobrojne uvezane serijske publikacije upravo zbog toga postaju atraktivne, poput novina Vjesnik u srijedu čiji se uvezani primjerci mogu pratiti od 1952. godine ili razni časopisi iz područja društveno-humanističkih znanosti. Građa smještena u zatvorenom spremištu redovito se posuđuje, što je potrebno naglasiti jer mnogi korisnici misle da se ta građa ne posuđuje.

Nakon obilaska zatvorenog spremišta, obilazi se studijska čitaonica koja ima 54 mjesta za rad, tjedno na raspolaganju 66 sati. U studijskoj čitaonici je smještena referentna ili priručna građa te serijske publikacije, dnevne novine i tekući časopisi. Građa je namijenjena radu u knjižnici i ne iznosi se iz knjižnice. Studijska čitaonica je prostor za učenje i tihi rad.

Informativno-posudbeni pult je u slobodnom pristupu gdje se obavlja posudba i povrat knjižnične građe, pronalazi literatura vezana za tematske upite i odgovori na informacijske upite upućene knjižničarima. U prostoru je i čitaonica dnevnog tiska i ostale knjižnične građe, izložbeni prostor za postavljanje studijskih i tematskih izložbi. Ovdje se korisnici mogu slobodno kretati i tražiti željenu građu prema signaturama ispisanim na svakoj polici, pri pronalaženju knjige na policama, ako je potrebno, pomažu im djelatnici knjižnice. Sa željom poticanja čitanja, u slobodnom pristupu nalaze se i četiri izložbena stalka na kojima se nalaze preporuke knjižničara. Na dvama stalcima su preporuke knjižničara koje se odnose na nove knjige iz područja publicistike i književnosti, a druga dva tematski ista, samo vremenski različita. Posjetitelji tijekom obilaska mogu pregledati uvezane brojeve dnevnih
novina Jutarnjeg i Večernjeg lista i sami potražiti novine s vlastitim nadnevkom rođenja i aktualnostima na dan rođenja.

Prilika je ovo da posjetitelji usluge zavire u odjele namijenjene samo zaposlenicima. U odjelima nabave i obrade knjižnične građe posjetitelji se upoznaju s putom knjige, od trenutka kada nabavom ona uđe u prostor knjižnice, preko katalogizacije, inventarizacije, predmetne obrade i klasifikacije do smještaja na police i pronalaženja prema signaturi.

Nakon fizičkog obilaska, pokazat će se sudionicima pretraživanje mrežnog kataloga Knjižnice sa svrhom samostalnog korištenja informacijskih izvora u knjižnici. Knjižnične usluge, mrežne stranice Knjižnice, društvene mreže s osvrtom na posebnost zbirki, dodatni su izvori znanja za razvijanje istraživačke znatiželje.

Cilj ove usluge je uključiti učenike osnovnih i srednjih škola, članove i korisnika u čitanje sa zadovoljstvom, razumijevanje i kritičko promišljanje pročitanih knjiga i raznovrsnih čitalačkih materijala te ih potaknuti na svladavanje znanja i vještina kako bi nakon usvojenog i sami postali promicatelji znanja i kulture u lokalnoj i široj zajednici, a Knjižnica mjesto istoga.

 

Komu je namijenjena usluga?

Svima onima koje zanima kako knjižnica "diše", tj. što se skriva iza polica prepunih knjiga, a osobito srednjoškolcima završnih razreda jer postaju punoljetni članovi zajednice te da tijekom i nakon srednjoškolskog obrazovanja postanu aktivni članovi knjižnica i da se upoznaju sa svim oblicima rada koje Knjižnica obavlja. Uz prethodni dogovor, učenici dolaze uz pratnju svojih profesora/ica ili samostalno u manjim skupinama. Mogući su posjeti i skupinama izvan Grada Zagreba.
 

Vremenski okvir obilaska knjižnice

Obilazak se organizira radnim danima u prostoru Knjižnice i traje okvirno 45 minuta, moguće i dulje i kraće, uz prijašnji dogovor u prije podnevnim ili poslije podnevnim satima.


Prijava obilaska

Potrebno je prijaviti se na e-mail Knjižnice: knjiznica.bozidara.adzije@kgz.hr
Osobno na adresi: Trg kralja Petra Krešimira IV., 2, Zagreb.
Nazvati na telefon: +385 1 4655 025 radnim danima od 08 do 20 sati, subotom od 08 do 14 sati.
 

Dodatna pojašnjenja

Za ovaj obilazak nije potrebno biti član Knjižnica Grada Zagreba. Javiti se i rezervirati termin barem jedan dan ranije kako bismo mogli organizirati vodstvo.

Većina građe dostupna je u slobodnom pristupu, što znači da traženi naslov korisnik može samostalno pronaći na policama koje su dostupne članovima. Na policama je građa raspoređena po UDK sustavu, a ukoliko je korisnicima potrebna pomoć prilikom potrage za određenom jedinicom građe na raspolaganju Vam uvijek stoji dežurni informator.

Signatura je oznaka koju imaju sve knjige u Knjižnici, a po kojoj su složene na policama. Kad tražite neku knjigu prepišite signaturu iz kataloga na papirić.

Primjer:

Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza 821.163.42 KRLEŽ p

 

Što je to „Posudite knjižničara“?

„Posudite knjižničara“ je usluga Knjižnice Božidara Adžije koja Vam nudi stručnu pomoć u području informacijske i informatičke pismenosti. Usluga se temelji na edukacijskim sesijama u kojima se korisniku nudi individualna pomoć u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije kao i pomoć u pretraživanju i snalaženju u informacijskim sustavima poput kataloga Knjižnice, baza podataka i ostali informacijskih izvora. Osobni pristup i stručna pomoć, koju ovaj program nudi, važni su za razvoj informacijske i informatičke pismenosti korisnika jer ih se potiče na istraživanje, otkrivanje i stjecanje novih znanja koje mogu prenositi drugima. Knjižnica ovom uslugom nastoji odgovoriti na izazove vremena u kojem njezini članovi i korisnici žive i djeluju.

Što možete naučiti?

  • Kako koristiti e-poštu.
  • Kako pronaći željenu informaciju.
  • Kako koristiti knjižnični katalog.
  • Kako pronaći relevantnu literaturu.
  • Kako napisati životopis i motivacijsko pismo.
  • Kako oblikovati tekstualni i grafički sadržaj.
  • Kako oblikovati seminarski, završni i diplomski rad.
  • Kako riješiti problem s tehnologijom koju koristite.

Koliko traje edukacija?

Edukacija korisnika, koji rezervira termin kod knjižničara, održava se radnim danima u prostoru Knjižnice i traje 60 minuta. Ovisno o kompleksnosti zahtjeva korisnika i problema s kojim se susreće, edukacija može trajati i dulje.

Kako rezervirati termin?

Rezervaciju termina moguće je dobiti ispunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici ili tiskanog obrasca koji možete zatražiti na informativno - posudbenom odjelu Knjižnice Božidara Adžije.

Što još trebate znati

Potrebno je biti član Knjižnica Grada Zagreba i biti stariji od 18 godina kako biste sudjelovali u programu.
Knjižnica će nastojati osigurati svu potrebnu tehničku podršku pri održavanju edukacija.
Termin održavanja edukacije potrebno je rezervirati dva radna dana ranije kako bismo mogli pripremiti edukativne sadržaje.
Ako zakasnite na termin edukacije 15 ili više minuta, a pritom ne obavijestite knjižničara, rezervacija se otkazuje.

 

 

 

Studijska čitaonica sa 54 mjesta pruža vrlo dobre uvjete za rad. Korisnicima je dostupna bogata referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, godišnjaci, adresari, atlasi, bibliografije).

Najbrojnija korisnička skupina Knjižnice Božidara Adžije su studenti i učenici srednjih škola. Za njih je osiguran izbor knjiga iz društveno-humanističkog područja: rijetka stara izdanja, neki rijetki naslovi ispitne literature i klasici lijepe književnosti, uključeni u obvezni program školovanja.

Korisnicima je također dostupan fond periodičkih publikacija koji sadrži 701 naslov (10.569 svezaka) domaćih i stranih časopisa te 150 naslova (5.070 svezaka) domaćih i stranih novina. Knjižnica nabavlja i pruža na korištenje 124 naslova domaćih časopisa, dnevnih listova i tjednika.

U studijskoj čitaonici smješteno je šest računala s pristupom internetu, koja se mogu koristiti i za pisanje i ispis raznih tekstova i radnji, te pregled elektroničke građe. 

Svi članovi Knjižnica grada Zagreba imaju mogućnost u prostorima čitaonice pristupiti online izdanjima Večernjeg lista i Jutarnjeg lista. Korisničke podatke za pristup online izdanjima dnevnog tiska članovi mogu dobiti od knjižničara u Studijskoj čitaonici.

Fond Studijske čitaonice može se koristiti isključivo u prostoru čitaonice, a zaštićen je sustavom elektroničke zaštite.

Ciklus biblioterapijskih radionica o odnosima, vezama i ljubavima unutar njih

Želite li razjasniti nedoumice koje uočavate u međuljudskim odnosima i/ili ljubavnim vezama, ovaj bi vam ciklus biblioterapijskih radionica mogao ponuditi neke uvide pa, čak, i rješenja. Veze, odnosi i ljubav unutar njih promatrat će se na primjeru romana Clare Pooley:  Bilježnica neizgovorenih stvari. S obzirom na to da roman tematizira široku lepezu međuljudskih odnosa: djece i roditelja, partnera u brakovima ili vezama koje tek počinju, iskrene i duboke prijateljske odnose i slično, spomenuto djelo osobito je pogodno za biblioterapijsku analizu i interpretaciju.

Za rad na romanu, odnosno njegovom produbljenom razumijevanju, rabi se metoda vođenoga i usmjerenoga dubinskoga čitanja. Riječ je o biblioterapijskom MED ciklusu, odnosno načinu grupne socioterapijske analize teksta prema metodi kognitivne psihoterapije.

Radionice vodi dr. sc. Davor Piskač, sveučilišni profesor i predavač biblioterapije te biblioterapeut s bogatim praktičnim iskustvom.

Termin odvijanja je utorkom od 18 do 20 sati, u prostoru Studijske čitaonice Knjižnice Božidara Adžije. Kako je riječ o usluzi u razvoju tako je i pristup radu u radionici fleksibilan: korisnici se mogu slobodno priključiti ili isključiti iz sudjelovanja.

Broj sudionika ograničen je prostorom pa će prvih 10-15 prijavljenih sudionika imati prednost. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na telefon 01/4655 025, e-poštom na knjiznica.bozidara.adzije@kgz.hr, prilikom posjeta našoj knjižnici ili samo doći u vrijeme održavanja radionice.

Što je usluga „Tri knjige za mene“?

„Tri knjige za mene usluga je Knjižnice Božidara Adžije koja vam nudi stručnu pomoć u izboru knjiga za čitanje u slobodno vrijeme u skladu s vašim čitateljskim ukusom. Usluga se temelji na upitniku putem kojega dajete smjernice za izbor knjiga koje ćemo vam preporučiti.
 

Kako koristiti uslugu?

Uslugu zatražite ispunjavanjem upitnika na mrežnoj stranici ili tiskanog upitnika na informativno-posudbenom odjelu Knjižnice Božidara Adžije. U upitnik nastojte unijeti što više relevantnih podataka i tako pomozite da za vas napravimo što bolji izbor. Upitnik ćemo obraditi u što je moguće kraćem roku i popis vam poslati putem kontakta koji ste naveli u upitniku. Preporučene knjige bit će rezervirane tri radna dana u Knjižnici Božidara Adžije.
 

Koje knjige preporučujemo ovom uslugom?

Uslugom „Tri knjige za mene“ preporučujemo knjige iz područja beletristike, publicistike i popularne znanosti.
 

Kome je namijenjena usluga?

Namijenjena je svim članovima Knjižnica grada Zagreba.