Usluge
Usluga Korak po korak do knjige, namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, članovima i korisnicima. Nudimo stručno vodstvo kroz cjelokupni prostor knjižnice od zatvorenog spremišta, kamo inače korisnici nemaju pristup, studijske čitaonice, slobodnog pristupa do odjela nabave i obrade. Tako se posjetitelje upoznaje s putom knjige, od trenutka kada ona uđe u prostor knjižnice do smještaja na police i pronalaženja knjige po signaturi.

Zatvoreno spremište se nalazi u podrumskim dijelovima knjižnice i ova se knjižna građa rjeđe posuđuje zbog, primjerice, zastarjelosti naslova. Međutim, mnogobrojne uvezane serijske publikacije upravo zbog toga postaju atraktivne, poput novina Vjesnik u srijedu čiji se uvezani primjerci mogu pratiti od 1952. godine ili razni časopisi iz područja društveno-humanističkih znanosti. Građa smještena u zatvorenom spremištu redovito se posuđuje, što je potrebno naglasiti jer mnogi korisnici misle da se ta građa ne posuđuje.

Nakon obilaska zatvorenog spremišta, obilazi se studijska čitaonica koja ima 54 mjesta za rad, tjedno na raspolaganju 66 sati. Ovdje se nalazi referentna ili priručna građa te serijske publikacije, dnevne novine i tekući časopisi. Ova građa može se koristiti za rad u knjižnici. Studijska čitaonica je prostor za učenje i tihi rad.

U slobodnom pristupu nalazi se informativno-posudbeni pult gdje se obavlja posudba i povrat knjižnične građe, pronalaze literatura vezana za tematske upite i odgovori na informacijske upite upućene knjižničarima. U prostoru je i čitaonica dnevnog tiska i ostale knjižnične građe, izložbeni prostor za postavljanje studijskih i inih izložaba. U ovom dijelu korisnici se mogu slobodno kretati i tražiti željenu građu, pokazat će im se signature na svakoj polici, objasniti njihovo značenje i pomoći pri pronalaženju knjige na policama. Sa željom poticanja čitanja, u slobodnom pristupu nalaze se i četiri izložbena stalka na kojima se nalaze preporuke knjižničara. Na dvama stalcima su preporuke knjižničara koje se odnose na nove knjige iz područja publicistike i književnosti, a druga dva tematski ista, samo vremenski različita, tj. preporučamo i starija, ali vrijedna izdanja. Posjetitelji će moći pregledati uvezane brojeve dnevnih novina Jutarnjeg i Večernjeg lista. Moći će sami potražiti novine s njihovim nadnevkom rođenja i pročitati aktualnosti na dan kada su rođeni.

Posjetitelji koji su u obilasku imat će priliku zaviriti u odjele namijenjene samo zaposlenicima. odjelima nabave i obrade knjižnične građe upoznat će se s putom knjige, od trenutka kada nabavom ona uđe u prostor knjižnice, preko katalogizacije, inventarizacije, predmetne obrade i klasifikacije do smještaja na police i pronalaženja po signaturi.

Nakon fizičkog obilaska, posjetiteljima će se pokazati pretraživanje mrežnog kataloga Knjižnice sa svrhom samostalnog korištenja informacijskih izvora u knjižnici. Knjižnične usluge, mrežne stranice Knjižnice, društvene mreže s osvrtom na posebnost zbirki, dodatni su izvori znanja za razvijanje istraživačke znatiželje.

Cilj ove usluge je uključiti učenike osnovnih i srednjih škola, članove i korisnika u čitanje sa zadovoljstvom, razumijevanje i kritičko promišljanje pročitanih knjiga i raznovrsnih čitalačkih materijala te ih potaknuti na svladavanje znanja i vještina kako bi nakon usvojenog i sami postali promicatelji znanja i kulture u lokalnoj i široj zajednici, a Knjižnica mjesto istoga.
 

Komu je namijenjena usluga?

Svima onima koje zanima kako knjižnica "diše", tj. što se skriva iza polica prepunih knjiga, a osobito srednjoškolcima završnih razreda jer postaju punoljetni članovi zajednice te da tijekom i nakon srednjoškolskog obrazovanja postanu aktivni članovi knjižnica i da se upoznaju sa svim oblicima rada koje Knjižnica obavlja. Uz prethodni dogovor, učenici dolaze uz pratnju svojih profesora/ica ili samostalno u manjim skupinama pridržavajući se epidemioloških mjera (ako je potrebno). Mogući su posjeti i skupinama izvan Grada Zagreba.
 

Vremenski okvir obilaska knjižnice

Obilazak se organizira radnim danima u prostoru Knjižnice i trajat će oko 45 minuta, moguće i dulje i kraće, uz prijašnji dogovor u prije podnevnim ili poslije podnevnim satima.


Prijava obilaska

Potrebno je prijaviti se na e-mail Knjižnice: knjiznica.bozidara.adzije@kgz.hr
Osobno na adresi: Trg kralja Petra Krešimira IV., 2, Zagreb.
Nazvati na telefon: +385 1 4655 025 radnim danima od 08 do 20 sati, subotom od 08 do 14 sati.
 

Dodatna pojašnjenja

Za ovaj obilazak nije potrebno biti član Knjižnica Grada Zagreba. Javiti se i rezervirati termin barem jedan dan ranije kako bismo mogli organizirati vodstvo.

Većina građe dostupna je u slobodnom pristupu, što znači da traženi naslov korisnik može samostalno pronaći na policama koje su dostupne članovima. Na policama je građa raspoređena po UDK sustavu, a ukoliko je korisnicima potrebna pomoć prilikom potrage za određenom jedinicom građe na raspolaganju Vam uvijek stoji dežurni informator.

Signatura je oznaka koju imaju sve knjige u Knjižnici, a po kojoj su složene na policama. Kad tražite neku knjigu prepišite signaturu iz kataloga na papirić.

Primjer:

Miroslav Krleža, Povratak Filipa Latinovicza 821.163.42 KRLEŽ p

 

Što je to „Posudite knjižničara“?

„Posudite knjižničara“ je usluga Knjižnice Božidara Adžije koja Vam nudi stručnu pomoć u području informacijske i informatičke pismenosti. Usluga se temelji na edukacijskim sesijama u kojima se korisniku nudi individualna pomoć u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije kao i pomoć u pretraživanju i snalaženju u informacijskim sustavima poput kataloga Knjižnice, baza podataka i ostali informacijskih izvora. Osobni pristup i stručna pomoć, koju ovaj program nudi, važni su za razvoj informacijske i informatičke pismenosti korisnika jer ih se potiče na istraživanje, otkrivanje i stjecanje novih znanja koje mogu prenositi drugima. Knjižnica ovom uslugom nastoji odgovoriti na izazove vremena u kojem njezini članovi i korisnici žive i djeluju.

Što možete naučiti?

  • Kako koristiti e-poštu.
  • Kako pronaći željenu informaciju.
  • Kako koristiti knjižnični katalog.
  • Kako pronaći relevantnu literaturu.
  • Kako napisati životopis i motivacijsko pismo.
  • Kako oblikovati tekstualni i grafički sadržaj.
  • Kako oblikovati seminarski, završni i diplomski rad.
  • Kako riješiti problem s tehnologijom koju koristite.

Koliko traje edukacija?

Edukacija korisnika, koji rezervira termin kod knjižničara, održava se radnim danima u prostoru Knjižnice i traje 60 minuta. Ovisno o kompleksnosti zahtjeva korisnika i problema s kojim se susreće, edukacija može trajati i dulje.

Kako rezervirati termin?

Rezervaciju termina moguće je dobiti ispunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici ili tiskanog obrasca koji možete zatražiti na informativno - posudbenom odjelu Knjižnice Božidara Adžije.

Što još trebate znati

Potrebno je biti član Knjižnica Grada Zagreba i biti stariji od 18 godina kako biste sudjelovali u programu.
Knjižnica će nastojati osigurati svu potrebnu tehničku podršku pri održavanju edukacija.
Termin održavanja edukacije potrebno je rezervirati dva radna dana ranije kako bismo mogli pripremiti edukativne sadržaje.
Ako zakasnite na termin edukacije 15 ili više minuta, a pritom ne obavijestite knjižničara, rezervacija se otkazuje.

 

 

 

Studijska čitaonica sa 54 mjesta pruža vrlo dobre uvjete za rad. Korisnicima je dostupna bogata referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, godišnjaci, adresari, atlasi, bibliografije).

Najbrojnija korisnička skupina Knjižnice Božidara Adžije su studenti i učenici srednjih škola. Za njih je osiguran izbor knjiga iz društveno-humanističkog područja: rijetka stara izdanja, neki rijetki naslovi ispitne literature i klasici lijepe književnosti, uključeni u obvezni program školovanja.

Korisnicima je također dostupan fond periodičkih publikacija koji sadrži 701 naslov (10.569 svezaka) domaćih i stranih časopisa te 150 naslova (5.070 svezaka) domaćih i stranih novina. Knjižnica nabavlja i pruža na korištenje 124 naslova domaćih časopisa, dnevnih listova i tjednika.

U studijskoj čitaonici smješteno je šest računala s pristupom internetu, koja se mogu koristiti i za pisanje i ispis raznih tekstova i radnji, te pregled elektroničke građe. 

Svi članovi Knjižnica grada Zagreba imaju mogućnost u prostorima čitaonice pristupiti online izdanjima Večernjeg lista i Jutarnjeg lista. Korisničke podatke za pristup online izdanjima dnevnog tiska članovi mogu dobiti od knjižničara u Studijskoj čitaonici.

Uz pomoć knjižničara moguće je skeniranje građe i spremanje podataka na prijenosni medij.

Fond Studijske čitaonice može se koristiti isključivo u prostoru čitaonice, a zaštićen je sustavom elektroničke zaštite.

Ciklus biblioterapijskih radionica o odnosima, vezama i ljubavima unutar njih

Ciklus biblioterapijskih radionica: Tečaj sporog čitanja u Knjižnici Božidara Adžije (KBA) zamišljen je kao niz susreta zainteresiranih korisnika s romanom Elif Shafak:  40 pravila ljubavi. Roman o Rumiju , koji tematizira široku lepezu međuljudskih odnosa: djece i roditelja, partnera u brakovima ili vezama koje tek počinju, iskrene i duboke prijateljske odnose, itd.

Za rad na romanu, odnosno njegovom produbljenom razumijevanju, rabi se metoda vođenoga i usmjerenoga dubinskoga čitanja. Riječ je o biblioterapijskom MED ciklusu, odnosno načinu grupne socioterapijske analize teksta prema metodi kognitivne psihoterapije.

Radionice vodi dr. sc. Davor Piskač, sveučilišni profesor i predavač biblioterapije te biblioterapeut s bogatim praktičnim iskustvom. 
Termin odvijanja je utorkom od 18 do 20 sati, u prostoru Studijske čitaonice Knjižnice Božidara Adžije. Kako je riječ o usluzi u razvoju tako je i pristup radu u radionici fleksibilan: korisnici se mogu slobodno priključiti ili isključiti iz sudjelovanja.
Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na telefon 01/4655 025, e-poštom na knjiznica.bozidara.adzije@kgz.hr, prilikom posjeta našoj knjižnici ili samo doći u vrijeme održavanja radionice.