Sloboda riječi : Velimir Visković

Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Božidara Adžije
Zvukmark - zabilježeno zvukom

God. II. br. 8.

Urednica i voditeljica: Ivana Sabljak
Snimanje i montaža: Iva Džambaski

Zagreb, travanj 2022.