Čitaonica časopisa i novina

U Čitaonici možete svakodnevno čitati dnevne novine i časopise koje nabavlja naša Knjižnica. Aktualne novine i časopise zadužujete članskom iskaznicom kod djelatnika na posudbenom pultu.

Novine i časopise možete čitati u samoj čitaonici ili u udobnim foteljama smještenim posvuda u prostoru. Fond časopisa Knjižnice pokriva društvene i humanističke znanosti, a sadrži 144 naslova domaćih i stranih novina te 656 naslova domaćih i stranih časopisa.

Pretplata za tekuću godinu sastoji se od 102 naslova domaćih časopisa, 8 naslova stranih časopisa te 28 naslova dnevnih listova i tjednika.

Uz pomoć knjižničara članovima je dostupna EBSCO Host baza podataka - on-line sustav koji nudi pristup velikom broju bibliografskih baza i cjelovitom tekstu (Academic Search Premier, ERIC, Business Source Premier, Library, Information science & Technology Abstracts…)

Svi članovi Knjižnica grada Zagreba imaju mogućnost u prostorima čitaonice pristupiti online izdanjima Večernjeg lista i Jutarnjeg lista. Korisničke podatke za pristup online izdanjima dnevnog tiska članovi mogu dobiti od knjižničara u Studijskoj čitaonici.