Predmetna obrada

Uređeno 23.11.2016.

Knjižnica Božidara Adžije prva je među knjižnicama u Hrvatskoj započela sa predmetnom obradom dokumenata. Predmetni katalog osnovao je 1951. godine tadašnji upravitelj knjižnice Vladimir Vujnović.

Pravila za predmetni katalog isprva prenošena usmenim putem, prvi put, kao interni dokument objedinjuje i zapisuje 1980. g. tadašnja redaktorica predmetnog kataloga Tihomila Đogić. Po navedenim Pravilima se radi sve do ranih 90-ih godina 20. stoljeća. Tada dolazi do određenih promjena u načinu predmetne obrade i prelaska s kataloga na listićima na strojno čitljivi katalog. Nova pravila utemeljena na suvremenim načelima predmetne katalogizacije objedinjena su u Pravilniku za predmetni katalog objavljenom 2004. godine koji su sastavile tadašnja redaktorica predmetnog kataloga KGZ-a Duška Štrbac i Mirjana Vujić. U skladu s tim Pravilnikom radi se i danas u Knjižnicama grada Zagreba.

Više o predmetnoj obradi i univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.


Više o povijesti predmetne obrade u Knjižnici Božidara Adžije možete pročitati ovdje :



Osoba za kontakt:

Redaktor predmetnog kataloga Marin Juraga