Predmetna obrada

Knjižnica Božidara Adžije među prvim je knjižnicama u Hrvatskoj koje su započele s predmetnom obradom dokumenata. Predmetni katalog osnovao je 1951. godine tadašnji upravitelj knjižnice Vladimir Vujnović.

Pravila za predmetni katalog isprva prenošena usmenim putem, prvi put, kao interni dokument objedinjuje i zapisuje 1980. g. tadašnja redaktorica predmetnog kataloga Tihomila Đogić. Po navedenim Pravilima se radi sve do ranih 90-ih godina 20. stoljeća. Tada dolazi do određenih promjena u načinu predmetne obrade i prelaska s kataloga na listićima na strojno čitljivi katalog. Nova pravila utemeljena na suvremenim načelima predmetne katalogizacije objedinjena su u Pravilniku za predmetni katalog objavljenom 2004. godine koji su sastavile tadašnja redaktorica predmetnog kataloga KGZ-a Duška Štrbac i Mirjana Vujić. U skladu s tim Pravilnikom radi se i danas u Knjižnicama grada Zagreba.

Više o predmetnoj obradi i univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

 
Upute za predmetno pretraživanje 🔎


Više o povijesti predmetne obrade u Knjižnici Božidara Adžije možete pročitati ovdje :

 

Osoba za kontakt:

Redaktor predmetnog kataloga Marin Juraga